Header
Smolensk Crash News Digest
  Flag of the United States of America
"The dismantling of the Polish State has just ended. Now people will start to disappear." Dr. Janusz Kurtyka Contact | About

Independent News, Research, Scientific Analysis, and Commentary on the Smolensk Crash and its Implications.

 • Antoni Macierewicz, Vice Chairman of the Law and Justice Party (PiS)Chairman of the Polish Government Re-Investigation Commission of the Crash of Polish Air Force One on April 10, 2010 in Smolensk
 • Russian Image Management by Euguene PoteatRetired CIA Senior Scientific Intelligence Officer Euguene Poteat speaks out
 • Smolensk Crash DisinformationNo one saw anything, no one heard anything, no one filmed anything ...
 • TNT and other explosives detected on the wreckage of Polish presidential planeC4, TNT, RDX, HMX (octogen), p-MNT and Nitroglycerine detected ...
 • Smolensk Crash related deaths"The Serial Suicider" Strikes Again. Key witness dead!
 • Countdown to the crash of Flight PLF101Countdown to the crash of Polish Governement Tupolev TU-154M flight PLF101.
 • Smolensk Widow Beata Gosiewska exposes the Smolnesk Crash LieSmolensk Crash Widow exposes the "Smolensk Lie"
 • The List of 96 Victims of Polish Air Crash In Smolensk, Russia, on April 10, 2010.The list of 96 victims
 • 9 Questions for Professor Binienda.Is the U.S. scientific community interested in the Smolensk crash?
 • Lech Kaczynski's Security Was Purposefully CompromisedPolish president's security was purposefully compromised!
 • Slide 11 Title Goes HereThe main causes of the Polish Tu-154M crash were two explosions onboard.
 • Facts presented in this report demonstrate a clear and convincing evidence of obstruction of justice in the one-sided and superficial investigation that violates basic norms of any airplane crash investigation, elementary standards of due process of law, and rights of the families of the victims.Was the official investigation an obstruction of justice?
Chairman of the Polish Government Re-Investigation Commission of the Crash of Polish Air Force One on April 10, 2010 in Smolensk Russian Image Management by Retired CIA Senior Scientific Intelligene Officer, Eugene Poteat, LL.D Smolensk Crash Disinformation Explosives Found on the wreckage of Polish Air Force One. Coverup by Suicide Smolensk Crash Timeline Smolensk Crash Lie Exposed. Smolensk Crash Victims 9 Questions for Dr. Binienda. Polish president's security was intentionally compromised. Scientific analysis of Smolensk crash points to the invalidity of the official findings. 2014 independent Smolensk Crash Raport: What do we know about Smolensk crash today.
 
Wykaz skrótów Список сокращений, используемых в настоящем отчете
13 eltr 13 eskadra lotnictwa transportowego
36 splt 36 specjalny pułk lotnictwa transportowego
ABSU układ automatycznego sterowania samolotem Tu-154M
AFTN system naziemnej telekomunikacyjnej łączności lotniczej
AIP FR i WNP Zbiór informacji powietrznej Federacji Rosyjskiej i Wspólnoty Wspólnota Niepodległych Państw (Aeronautical Information Publication Russian Federation and Countries of The Commonwealth of Independent States)
APP APPROACH (służba ruchu lotniczego rejonu lotniska)
APM (APP-90P) samochodowe stacje reflektorowe
ARK radiokompas
ASKIL punkt nawigacyjny
ATC Air Traffic Controller (służba kontroli ruchu lotniczego)
ATM-QAR rejestrator eksploatacyjny
ATS Air Traffic Services (służba kontroli ruchu lotniczego)
AUP Airspace Use Plan (plan wykorzystania przestrzeni powietrznej)
BAMSO punkt nawigacyjny
BL bezpieczeństwo lotów
BOR Biuro Ochrony Rządu
BOZ Biuro Odpraw Załóg
BRL bliższa radiolatarnia
BSKL bliższe stanowisko kierowania lotami
CAVOK warunki meteorologiczne na lotnisku – widzialność pozioma 10 km, brak chmur o podstawie poniżej 1500 m, brak zjawisk pogody i chmur kłębiasto-deszczowych
CDU Control Display Unit (wyświetlacz)
CH SZ RP Centrum Hydrometeorologiczne Sił Zbrojnych RP
CIR Centrum Informacyjne Rządu
CLK Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
CO Centrum Operacyjne w Moskwie (kryptonim LOGIKA)
COP Centrum Operacji Powietrznych
CPL(A), MEP(L) oznaczenia rodzaju licencji członka personelu latającego
CRM Crew Resource Management (Zarządzanie zasobami załogi)
DA(DH) Decision Altitude (Decission Height) - wysokość decyzji
DBL dowódca jednostki wojskowej 21350 w Twerze (kryptonim Żeleźniak)
DELIVERY kontroler przekazuj␣cy zgod␣ na wykonanie przelotu
DIFR przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów w dzień
DIMC warunki meteorologiczne wykonywania lotów wg wskazań przyrządów w dzień
DK droga kołowania
DML dyżurny meteorolog lotniska
DMW Dowództwo Marynarki Wojennej
DO SZ Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych
DRL dalsza radiolatarnia
DRŁ radar obserwacji okrężnej
DS droga startowa
DSP Dowództwo Sił Powietrznych (również Dowódca Sił Powietrznych)
DSZ Departament Spraw Zagranicznych
DTWA warunki lotu: dzień, trudne warunki atmosferyczne
DVMC warunki lotu: dzień, z widzialnością ziemi
DW Departament Wschodni
DWL Dowództwo Wojsk Lotniczych
DWLiOP Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
DZWA warunki lotu: dzień, zwykłe warunki atmosferyczne
EASA European Aviation Safety Agency (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego)
EU-OPS 1 wymagania techniczne i procedury administracyjne dla zarobkowego przewozu lotniczego wydawane przez Radę UE
EGPWS Enhanced Ground Proximity Warning System (rozszerzony system ostrzegania przed zbliżaniem się do ziemi)
ELT Emergency Locator Transmiter (automatyczna radiostacja ratownicza)
EPSC kodowe (ICAO) oznaczenie lotniska SZCZECIN-GOLENIÓW
EPWA kodowe (ICAO) oznaczenie lotniska WARSZAWA-OKĘCIE
FAP NGEA GosA „Federalne przepisy lotnicze. Normy dopuszczenia do eksploatacji lotnisk lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej”
FAP PP GosA „Federalne przepisy lotnicze wykonywania lotów lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej”
FAP REA „Instrukcja eksploatacji lotnisk lotnictwa państwowego Federacji Rosyjskiej”
FIS Flight Information Services (służba informacji powietrznej)
FL Flight Level (oznaczenie poziomu lotu)
FMS Flight Management System (system zarządzania lotem)
FSO Federalna Służba Ochrony FR
GCKRL Główne Centrum Kierowania Ruchem Lotniczym w Moskwie
GDK główna droga kołowania
GKL Grupa Kierowania Lotami
GROUND kontroler ruchu naziemnego
HEAD (WAŻNY) status statku powietrznego wykonującego loty w misjach oficjalnych, na pokładzie którego znajdują się: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, osoby zgłoszone drogą dyplomatyczną do ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące odpowiednikami osób, o których mowa wyżej, z państw obcych
ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
IFR Instrument Flight Rules (przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów)
IFR IR(A) uprawnienia do lotów wg przepisów IFR na samolotach
IFR IR(H) uprawnienia do lotów wg przepisów IFR na śmigłowcach
ILS Instrument Landing System (system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności)
IMC Instrument Meteorological Conditions (warunki meteorologiczne do lotów wg przyrządów)
INOP „Instrukcja operacyjna Wojskowego Portu Lotniczego”
Instrukcja NAMS instrukcja służby meteorologicznej lotnictwa Sił Zbrojnych FR
IOL-2008 „Instrukcja organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”
IOLP-2005 „Instrukcja organizacji lotów próbnych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”
ITWL Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
IUL instrukcja użytkowania w locie
IWsp. SZ Inspektorat wsparcia Sił Zbrojnych
JAA Joint Aviation Authorities (Zrzeszenie Władz Lotniczych)
JAR FCL 1 Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing (wymagania JAA odnośnie do licencji załóg lotniczych)
Jeppesen wydawca map lotniczych, kart podejścia i innych informacji lotniczych wykorzystywanych przez załogi lotnicze w przestrzeni kontrolowanej)
JW 2139 Jednostka Wojskowa nr 2139 – 36 splt
KBI Komisja Badania Incydentów
KBN-1-1 taśmowy rejestrator eksploatacyjny
KG ŻW Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
KL kierownik lotów
KNS-4U kodowo-neonowa latarnia lotniskowa
KORSAŻ kryptonim lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY
KOSŚ komisja oblotów samolotów i śmigłowców
KPB końcowy pas bezpieczeństwa
krl TWR kontroler lotniska
KSB kierownik strefy bliższej
KSL kierownik strefy lądowania
KTA punkt kontrolny lotniska (geometryczny środek drogi startowej, ang. ARP)
KTN kontrola techniki nawigowania
KTP kontrola techniki pilotowania
KTR kontroler lotów na SD
LKSL Laboratorium Kontroli Sprzętu Lotniczego
LMT Local Mean Time (czas lokalny)
LSM lotniskowa stacja meteorologiczna
ŁUCZ-2MU lotniskowy system świetlny
MAK Międzypaństwowy Komitet Lotniczy
MARS-BM pokładowy rejestrator rozmów, korespondencji radiowej i tła kabiny załogi
MCC współpraca załogi wieloosobowej (Multi Crew Cooperation)
MDA(MDH) Minimum Descent Altitude (Minimum Descent Height) minimalna wysokość zniżania
METAR depesza z lotniska o aktualnie występujących warunkach pogodowych, zaobserwowanych i pomierzonych przez kwalifikowany personel stacji meteo
METEO (M) kierownik stacji meteorologicznej lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY
Minister ON Minister Obrony Narodowej
MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MŁP-14-5 rejestrator katastroficzny parametrów lotu
MON Ministerstwo Obrony Narodowej
MSD miejsce stałej dyslokacji
MSRP pokładowy system rejestracji parametrów lotu
MSZ FR Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NDB bezkierunkowa radiolatarnia
NIMC warunki lotu: noc, IMC
NOSIG określenie stosowane w depeszach meteorologicznych z lotnisk typu METAR i TAF oznaczające brak istotnych zmian warunków w porównaniu do podanych w depeszy
NOTAM Notification To Aircrew Member (informacja o ruchu lotniczym dla załóg lotniczych)
NTWA warunki lotu: noc, trudne warunki atmosferyczne
NVMC warunki lotu: noc, z widzialnością terenu
NZP niebezpieczne zjawiska pogody
NZWA warunki lotu: noc, zwykłe warunki atmosferyczne
O oznaczenie specjalności OSPRZĘT
OCA/H Obstacle Clearance Altitude/Height (wysokość zapewniająca wymagane przewyższenie nad przeszkodami)
ODL osobisty dziennik lotów
OKL obiektywna kontrola lotów
PAR radiolokacyjny system lądowania
PAR + 2 NDB radiolokacyjny system lądowania wraz z dwiema radiolatarniami bezkierunkowymi
PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
PCN liczba klasyfikacyjna nawierzchni
PD Protokół Dyplomatyczny
PiS oznaczenie specjalności PŁATOWIEC i SILNIK
PKL pomocnik kierownika lotów
PKW Polski Kontyngent Wojskowy
PLF 031 znak wywoławczy samolotu Jak-40 nr 044
PLF 101 znak wywoławczy samolotu z Prezydentem RP
PŁD kontroler lotniska SMOLEŃSK POŁUDNIOWY
PPH-8 płyta postojowa helikopterów nr 8 WPL
PPS-9 płyta postojowa samolotów nr 9 WPL
PRŁ radar precyzyjnego podejścia
Prognoza TREND krótkoterminowa prognoza (na 2-3 godziny) dołączana do depesz METAR z niektórych lotnisk
PS obsługa przedlotowa
PSzLT-73 „Program szkolenia lotniczego na samolotach transportowych”
Q oficer operacyjny w CO - Centrum Operacyjnym w Moskwie (kryptonim LOGIKA)
QFE ciśnienie atmosferyczne na wysokości poziomu lotniska
QNH ciśnienie atmosferyczne przeliczone do poziomu morza
Radiostacja KF (HF) radiostacja krótkofalowa
RL-2006 „Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP” (RL-2006), wyd. drugie (ze zmianami z 11.12.2008 r.)
RM Rada Ministrów
RO-86 dokumentacja obsługi technicznej
ROPWiM Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
RSP + OSP radiolokacyjny system lądowania i dwie radiolatarnie prowadzące
RSP-6M2 radiolokacyjny system lądowania
RSZ rodzaj sił zbrojnych
RUDKA punkt nawigacyjny
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum (zmniejszona separacja pionowa samolotów, pomiędzy FL290-410)
RW radiowysokościomierz
RWD część sygnatury dokumentów
SD stanowisko dowodzenia na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY
SDO starszy dyżurny operacyjny
SELCAL selektywne wywołanie radiostacji krótkofalowej
SG WP Sztab Generalny Wojska Polskiego
SID Standard Instrument Departure (procedura odlotowa)
SIGWX prognoza dla dużego obszaru przedstawiona w formie graficznej
SIL służba inżynieryjno-lotnicza
SK-42 system kartograficzny używany w Federacji Rosyjskiej
SOP standardowe procedury operacyjne
SP statek powietrzny
SSP-1 system oświetlenia lotniskowego
STAR Standard Arrival (procedura dolotowa)
STL Sekcja Techniki Lotniczej
STORM depesza o wystąpieniu na stacji synoptycznej (niekoniecznie na lotnisku) niebezpiecznych zjawisk lub progowych warunków pogodowych, z podaniem czasu wystąpienia
SYNOP depesza ze stacji synoptycznej przekazywana w wyznaczonych terminach (co 3 godziny w wymianie międzynarodowej)
SZ RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
TAF prognoza pogody dla lotniska
TAWS Terrain Awarness Warning System (system ostrzegania przed niebezpiecznym zbliżaniem się do ziemi)
TCAS urządzenia ostrzegające o niebezpieczeństwie kolizji
TWA trudne warunki atmosferyczne
TWR wieża kontroli lotów
UHF ultrakrótkofalowy zakres częstotliwości
UNS-1D blok systemu FMS
URE oznaczenie specjalności URZĄDZENIA RADIOELEKTRONICZNE
USL system podejścia z wykorzystaniem dwóch NDB
UTC czas uniwersalny
VHF bardzo wysoki zakres częstotliwości
VFR Visual Flight Rules (przepisy wykonywania lotów z widocznością ziemi)
VMC Visual Meteorological Conditions (warunki meteorologiczne do lotów z widocznością ziemi)
VOR DME urządzenie nawigacyjne z dalmierzem
WA warunki atmosferyczne
WBE-SWS ciśnieniowy wysokościomierz cyfrowy
WGS84 system kartograficzny
WISP-75T wskaźniki wynośne radiolokacyjnego systemu lądowania
WKLL wojskowa komisja lotniczo-lekarska
WM warunki minimalne
WMO (Word Meteorological Organization) Światowa Organizacja Meteorologiczna
WPL Wojskowy Port Lotniczy
WSOSP Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
XUBS kod lotniska SMOLEŃSK PÓŁNOCNY
ZBL zespół bezpieczeństwa lotów
ZDBL zastępca dowódcy bazy lotniczej
ZOOP Zespół Obsługi Organizacyjnej Prezydenta
ZWA zwykłe warunki atmosferyczne
АБСУ автоматическая бортовая система управления
АвБ авиационная база
АИП сборник аэронавигационной информации
АМС авиационная метеорологическая станция
АП авиационное происшествие
АПП аэродромный посадочный прожектор
АРК автоматический радиокомпас
АСК аварийно-спасательная команда
АСО аварийно-спасательный отряд
АСР аварийно-спасательные работы
АУАСП автомат углов атаки и сигнализации перегрузок
АЦ автомобильная цистерна
АЭ аэродром
БВПП бетонная взлетно-посадочная полоса
Б/И бортинженер
б/н бортовой номер
БПРМ ближняя приводная радиостанция с маркером
БСКП ближний стартовый командный пункт
ВБЭ высотомер барометрический электронныи
ВВАУЛ высшее военное авиационное училище летчиков
ВВАИУ высшее военное авиационное инженерное училище
ВВС Военно-воздушные силы
ВД восточная долгота
ВИСП выносной индикатор системы посадки
ВКС видеоконференцсвязь
ВЛК врачебно-летная комиссия
ВЛЭК врачебно-летная экспертная комиссия
ВПП взлетно-посадочная полоса
ВПР высота принятия решения
ВС воздушное судно (по контексту)
ВС Вооруженные силы (по контексту)
ВСУ вспомогательная силовая установка
ВТА Военно-транспортная авиация
в/ч войсковая часть
ГА гражданская авиация
ГГС громкоговорящая связь
ГК Главнокомандующии
ГО гражданская оборона
ГосНИИИ Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны России
гПа гектопаскаль
ГПС генератор пенный средней кратности
ГРП группа руководства полетами
ГСМ горюче-смазочные материалы
ГУ главное управление
Д дальность
ДВО датчик высоты облаков
ДПРМ дальняя приводная радиостанция с маркером
ДРЛ диспетчерский радиолокатор
ДСП для служебного пользования
ДСКП дальний стартовый командный пункт
ед единица(ы)
ЗАО закрытое акционерное общество
ЗДО зона допустимых отклонении
ЗПУ запасной пункт управления
ИВПП взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием
ИКАО Международная организация гражданской авиации
ИПП инструкция по производству полетов
ИСЗ искусственный спутник земли
КБО кнопка быстрого отключения
КВД компрессор высокого давления
КВС командир воздушного судна
КБН кассетный бортовой накопитель
км/ч километры в час
КНД компрессор низкого давления
КНС кодовый неоновый светомаяк
КНТОР АП Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования авиационных происшествии
КП командный пункт
КПБ концевая полоса безопасности
КПК курсы повышения квалификации
КР АП Комиссия по расследованию авиационных происшествии
Ксц коэффициент сцепления
КТА контрольная точка аэродрома
КТС комплексный тренажер самолетныи
КуАЗ Куйбышевский авиационный завод
КЧС и ОПБ комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
ЛА летательный аппарат
ЛИС летно-испытательная станция
ЛИЦ ГосНИИ ГА летно-испытательный центр Государственного научно- исследовательского института гражданской авиации
ЛМО летно-методический отдел
м метры
м.м. морская миля
МАК Межгосударственный авиационный комитет
мбр миллибары
МВД Министерство внутренних дел
МГ малый газ
МИД Министерство иностранных дел
МК, Мк, магнитный курс
МКп, МК пос. магнитный курс посадки
мм рт.ст. миллиметры ртутного столба
мск московское время
МЛП механизм лентопротяжныи
МС магнитофон самолетныи
МН магнитофон наземныи
МО РФ Министерство обороны Российской Федерации
МРД магистральная рулежная дорожка
МСРП магнитная система регистрации параметров
м/с метры в секунду
МУ муниципальное учреждение
МУП муниципальное унитарное предприятие
МЧС РФ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии
НАК национальная авиакомпания
НГУ начальник главного управления
НОТАМ оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации
НПП научно-производственное предприятие
НПО научно-производственное объединение
НПСГ наземная поисково-спасательная группа
нрзб неразборчиво
НУ наборное устройство
ОАО открытое акционерное общество
ОВД обслуживание воздушного движения
ОрВД организация воздушного движения
ОГ оперативная группа
ОГУ ППС областное государственное учреждение противопожарной службы
ОДС оперативная дежурная служба
ООО общество с ограниченной ответственностью
ОП СМАЗ отдельный пост Смоленского авиационного завода
ОРЛ обзорный радиолокатор
ОСП оборудование системы посадки
ОФПС отряд федеральной противопожарной службы
ОЧК отъемная часть крыла
ОШ оперативный штаб
ОШ ЛЧС оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуации
ОЯП опасные явления погоды
второй пилот
ПАР приводная аэродромная радиостанция
ПАСС профессиональная аварийно-спасательная служба
ПВО противовоздушная оборона
ПМУ простые метеорологические условия
ПСО поисковый спасательный отряд
ППД пункт постоянной дислокации
ППР после последнего ремонта
ППС противопожарная служба
ППУ подвижный пункт управления
ПРЛ посадочный радиолокатор
ПРП помощник руководителя полетов
ПС подстанция
ПУ ФСО пункт управления Федеральной службы охраны
ПЧ пожарная часть
РАО Российская академия образования
РБЗ руководитель ближней зоны
РВ радиовысотомер
РВО регистратор высоты облаков
РД рулежная дорожка
РДЦ районный диспетчерский центр
Регламент ТО РО-02М Регламент технического обслуживания РО-02М, введен в действие заместителем Руководителя департамента по поддержанию летной годности гражданских воздушных судов и технического развития гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации 18.02.2003 г.
РегламентТО РО-86 Регламент технического обслуживания РО-86, введен вдействие Министерством гражданской авиации 02.04.1986 г.
РЗП руководитель зоны посадки
Рижское ЛТУГА Рижское летно-техническое училище гражданской авиации
РЛЭ Руководство по летной эксплуатации
РП руководитель полетов
РПСБ региональная поисково-спасательная база
РСП радиолокационная система посадки
РСБН радиотехническая система ближней навигации
РТО радиотехническое обеспечение
РТОП радиотехническое обеспечение полетов
РТЭ Руководство по технической эксплуатации
РУД рычаг управления двигателем
РФ Российская Федерация
РЦ региональный центр
РЦ ЕС ОрВД районный центр единой системы организации воздушного движения
САХ средняя аэродинамическая хорда
СБП А ВС РФ Служба безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации
СВП ствол воздушно-пенныи
СВС система воздушных сигналов
СДЦ селекция движущихся целеи
СКП стартовый командный пункт
СМО специальный мобильный отряд
СМУ сложные метеорологические условия
СНЭ с начала эксплуатации
СОК средства объективного контроля
СПТ ЦУС служба пожаротушения центра управления силами
ССО светосигнальное оборудование
СССР Союз Советских Социалистических Республик
СЧ специальная часть
СШ северная широта
ТО техническое обслуживание
УВД управление внутренних дел (по контексту)
УВД управление воздушным движением (по контексту)
УКВ ультракороткие волны
УМЛ устройство маркирования ленты
УНГ угол наклона глиссады
УТЦ учебно-тренировочный центр
ФАП Федеральные авиационные правила
ФАПСИ Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации
ФГУ Федеральное государственное учреждение
ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие
ФПС Федеральная противопожарная служба
ФСБ Федеральная служба безопасности
ФСО Федеральная служба охраны
ЦАИ Центр аэронавигационной информации
ЦГМС Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
ЦПАП Центр подготовки авиационного персонала
ЦРПСО центральный региональный поисково-спасательный отряд
ЦРЦ центральный региональный центр
ЦУКС центр управления кризисной ситуациеи
ЧС чрезвычайная ситуация
шп. шпангоут
ШТ штурман
CMD HDG выход на заданный курс (режим работы FMS)
Н высота
Нр высота рельефа местности
Нрв высота по радиовысотомеру
E восточная долгота
FAA Федеральная авиационная администрация США
FLTA раннее предупреждение об опасном сближении с землеи
FMS система управления полетом
GPS система глобального позиционирования
ILS инструментальная система захода на посадку
METAR фактическая погода на аэродроме
N северная широта
NAV полет по заданному маршруту (режим работы FMS)
вертикальная перегрузка
NTSB Бюро по расследованию происшествий на транспорте США
PANS-OPS Правила аэронавигационного обслуживания. Производство
полетов воздушных судов. DOC 8168 – OPS/611
RVSM система сокращённого минимума вертикального
эшелонирования
BRNA V система зональной навигации базовой точности
QFE атмосферное давление на уровне порога ВПП
QNH атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря для стандартной атмосферы
STAR стандартная схема прибытия в район аэродрома
SID стандартная схема выхода из района аэродрома
TAWS система раннего предупреждения приближения земли
TCAS система предупреждения столкновения в воздухе
TAF прогноз погоды по аэродрому
UTC скоординированное всемирное время
UASC Universal Avionics Systems Corporation
VNA V режим вертикальной навигации автопилота
вертикальная скорость снижения

The translation of all materials included on this website into English language, unless otherwise noted, is Copyright ©2008 - 2022 by DoomedSoldiers.com. All Rights Reserved. All materials on this website are subject to the United States and International Copyright Laws and are the property of their respective owners, appearing herewith under The Greater Public Good Doctrine.

Disclaimer: The views and opinions expressed herein are those of the author and do not necessarily reflect the views the SmolenskCrashNews.com. All information is provided on an as-is basis, and all data and information provided on this site is for informational purposes only. The Smolensk Crash News DOT COM makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use.

Word Press WP3.8.1a b1.9